dimarts, 15 de maig de 2018

Reguem les lletugues

Tots/es sabem que les plantes (lletugues) necessiten aigua per a viure, però a més a més si volem aprendre a regar correctament, hem de tindre en compte distints aspectes, que el reg siga:
  • Regular, cada dia, hem d'impedir, que a la planta li falte aigua.
  • Homogeni, l'aigua ha de banyar al voltant de la planta.
  • Freqüent, unes quantes vegades al dia.

  Però com ho podem fer nosaltres, al nostre hort?

➤ Reg amb regadora, no és molt recomanable perquè:
  • Desaprofitem molta aigua, si no ho fem a poc a poc. 
  • Podem danyar la planta si no tenim cura de l'altura.
➤ Reg per goteig, molt recomanable perquè estalvia gran quantitat d'aigua.
Com ho podem fer nosaltres: amb una botella cap per avall, amb un forat al tap i uns quants forats a la part de dalt de la botella.  (Si no fem foradets a la part de dalt, la botella s'esclafarà, ja que no entra aire.)

➤ Reg en difusors, recomanable, però els nostres difusors no tenen massa durabilitat, si no estem més d'un dia, no és massa útil
Com ho podem fer nosaltres: amb la botella d'abans però col·locada del dret, l'aigua ix pels foradets que en aquest cas estan ara baix.


Experimentem amb l'aire de l'interior d'una botella.

- "Que hi ha a l'interior d'una botella?"
- "Aire!!!"
1. Amb el tap posat no podem esclafar la botella, sense tap no tenim cap problema
2. Una botella esclafada i sense aire, la podem arreglar bufant i posant aire al seu interior.
3. Imitem, el reg per goteig, però a una botella no li fem forats a la part superior, aleshores no entrarà aire.
Què passarà?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada